VIDENDE - vervolgopleiding traumaopstellingen

Trauma

Trauma is niet wat er met je gebeurt maar wat er in je gebeurt.’ Gabor Maté

Een trauma gaat over iets dat je overkomt en waarin je normale hulpbronnen om hiermee om te gaan, niet voldoende zijn. We denken dan vaak aan een eenmalige, heftige gebeurtenis zoals een ernstig verkeersongeluk of een natuurramp. Maar ook herhaaldelijke gebeurtenissen in dezelfde sfeer kunnen juist door die herhaling hetzelfde effect hebben, denk aan ongewenste aanrakingen, pesterijen of uitsluiting.

Een essentieel kenmerk van trauma is dat het splitsingen creërt in je zelf. Er is het traumadeel, dat je omdat het zo mijnlijk is soms ver weg stopt. Ook ontwikkel je één of meerdere overlevingsdelen, manieren om om te gaan met wat er gebeurd is. Denk aan ontkenning, jezelf isoleren, minimaliseren, anderen de schuld geven, hard werken, altijd lief zijn,… Als dit deel op goedkeuring van je omgeving kan rekenen en je hierin bevestigd wordt, gaat dit groeien. Zo verlies je op den duur veel energie, omdat er niet genoeg ruimte overblijft voor je gezonde deel.

Trauma zorgt er zo voor dat je minder aankan en het moeilijker is om verbinding te voelen met jezelf of jezelf te kalmeren. Sommige mensen komen in een overspanning terecht, denk aan angst, chaos of agressie, anderen eerder in een soort onderspanning, denk aan disconnectie of afwezigheid.

Kinderen zijn extra vatbaar voor het oplopen van trauma’s. Een veilige hechting zorgt voor een goede bescherming, onveilige hechting voor een verminderde veerkracht en een grotere kwetsbaarheid hierin.

Veiligheid, je verhaal kunnen doen, gehoord en geloofd worden, kunnen rouwen om wat je is overkomen en wat je misschien bent kwijtgeraakt en het herstellen van verbondenheid zijn belangrijke elementen in het herstel van trauma.

Opstellingen zijn niet aan te bevelen als eerste methode om met trauma te werken, maar ze kunnen in een latere fase wel veel betekenen voor verdere verwerking.

Je kan hier meer info vinden over:

Introductie trauma Introductie trauma – Vidende

Vervolgopleiding traumaopstellingen Vervolgopleiding traumaopstellingen – Vidende

Andere posts

VIDENDE - burn-out in perspectief

Burning out

‘Om te kunnen opbranden, moet je ooit in vuur en vlam hebben gestaan.’ Onbekend Burning