VIDENDE - burn-out in perspectief

Burning out

‘Om te kunnen opbranden, moet je ooit in vuur en vlam hebben gestaan.’ Onbekend

Burning out is een teken van onze tijd, van te veel, te snel, te versnipperd. Definities leggen er de nadruk op dat het een werkgerelateerd probleem is. Vanuit systemisch perspectief zou het echter vreemd zijn om dit fenomeen te beperken tot de werkomgeving en ervan uit te gaan dat het zich niet in andere situaties zou manifesteren.

Het spreekt ook over de manier waarop je met anderen en jezelf omgaat en de manier waarop je uitdagingen aangaat die je soms over je grenzen duwen. We hebben het over burning out omdat het een proces is: de wisselwerking tussen jezelf, anderen, de wereld.

ZELF

We hebben allemaal onze grenzen, bij de ene liggen die verder dan bij de andere, ook al doen we soms alsof dat niet zo is. Hoe groot is je portie chronische stress, de stress van elke dag? Hoe veel ruimte is er dan nog als er iets onverwachts tegenvalt?

Je moet goed voor jezelf zorgen en je grenzen duidelijk aangeven, maar wat als je dat nooit geleerd hebt? Wat als je in je gezin van herkomst degene was die voor iedereen zorgde of die alles goed wilde doen? Dan is het heel moeilijk om dit zomaar om te keren…

Misschien hebben jou levenskeuzes je wel een beetje van het pad van jouw passie afgebracht, hoe kan je daar opnieuw mee in verbinding komen?

Of je hebt in je werksituatie misschien een heel andere plek dan je kent van vroeger thuis en dan zorgt dit mogelijk voor spanning.

RELATIES

Je werkt en je ontvangt in ruil hiervoor een loon. Dat is de basis, maar er is nog veel meer dat speelt in deze balans van geven en ontvangen: appreciatie, je talenten kunnen inzetten, constructieve feedback krijgen, autonomie voelen, je verbonden weten met je collega’s en het doel van je organisatie,… Als er hier te veel onevenwicht is, lekt je energie weg.

We verliezen allemaal mensen en dingen die belangrijk voor ons zijn. De crux is hier of er genoeg tijd en aandacht zijn om hierbij te kunnen stilstaan. Als we te vlug verder moeten, blijft er iets vastzitten, tot je lijf je tot de orde roept en hier weer aandacht voor vraagt.

HET GROTERE PLAATJE

Soms is het ook zo dat je de last van een ander draagt. Dit kan doordat je je leidinggevende ontlast en zo niet meer aan je eigen taken toekomt, of je dubbel plooit om alles rond te krijgen. Maar het kan ook dat je dit thuis hebt geleerd: dat er iemand was voor wie je dubbel je best moest doen.

Over de dynamieken van organisaties is er ook heel wat te vertellen. Ben jij de kanarie in de koolmijn in jouw organisatie, die als eerste vatbaar is voor de ongezonde dampen die daar hangen?

Al deze perspectieven grijpen op elkaar in. Het zijn drie verschillende brillen om naar burning out te kijken, die elk de focus leggen op andere facetten ervan.

Meer info over ons aanbod ‘Burn-out in perspectief’ vind je hier

Burn-out in perspectief – Vidende

Andere posts

VIDENDE - vervolgopleiding traumaopstellingen

Trauma

Trauma is niet wat er met je gebeurt maar wat er in je gebeurt.’ Gabor