Systemisch coachen in teams en organisaties

Inhoud

Trainer: Annemie Celis

Organisatieproblemen blijken vaak hardnekkiger dan we denken. Fusies verlopen moeizaam, nieuwe strategieën blijken enkel op papier te werken, veel personeelsverloop, conflicten en spanningen geraken niet opgelost.

Iedere organisatie heeft een herkenbare rationele logica. Maar ieder team en ieder organisatie heeft ook veel minder zichtbare, impliciete elementen die meespelen: de geschiedenis, een cultuur, relaties, , een taak, een doel, klanten, … Hierin kunnen zich patronen vormen, die de organisatie succesvol maken, maar ook patronen die de organisatie gevangenhouden en vooruitgang tegenhouden.

In deze opleiding systemisch coachen krijg je een kader om te kunnen detecteren wat er werkelijk speelt in de onderstroom van teams en organisaties. Zo krijg je zicht op hoe ziekmakende situaties kunnen beëindigd worden en wat een nieuwe oplossing en aanpak kunnen zijn. Naast organisatieopstellingen zijn er vele gerichte, kleinere maar impactvolle interventies die vaak al voldoende zijn om iets in beweging te brengen dat anders steeds opnieuw zou vast lopen.

Voor wie

Deze opleiding richt zich naar iedereen die vanuit de bril van het systemisch coachen naar teams en organisaties wil leren kijken en wil leren systemische interventies en methodieken gericht inzetten. We denken hierbij aan procesbegeleiders, leidinggevenden, interne en externe coaches, consultants, HRM-managers, begeleiders, opleiders, leerkrachten, trainers en projectleiders…

Programma

Deze opleiding systemisch coachen biedt je kennis, theorie, concepten en onmiddellijk toepasbare methodieken en tools om mensen systemisch mee te gaan coachen.

Thema’s die aan bod komen:

  • Wetmatigheden vanuit het systemisch coachen, specifiek toegepast op teams en organisaties
  • Skills en basishouding: erkennen wat er is, kwaliteit van aanwezig zijn, feitelijk waarnemen en meerzijdige partijdigheid
  • Symptomen als oplossingen, verstoringen in het systeem, patroonherhaling vanuit organisatie- of gezinssystemen
  • Helende interventies doen: rake vragen stellen die uitzoomen zodat verborgen verbindingen duidelijk worden, in beweging brengen wat steeds opnieuw vastloopt,…
  • Toepassing op eigen cases en specifieke vragen van deelnemers: conflicten, fusies, teams die ophouden te bestaan, hoog ziekteverzuim, geroddel, groot verloop, geklaag en verzuring, burn-outs,… alsook zicht krijgen op waar de krachten in het systeem liggen, nog niet zichtbare mogelijkheden.

Prijs

 495,00

Extra info

  • Tijdstip: telkens van 9u30 tot 16u30
  • Drank tijdens de pauzes is inbegrepen, lunch zelf te voorzien

Zit je met vragen?