VIDENDE - doorlopende supervisiegroep voor therapeuten

Doorlopende supervisiegroep voor therapeuten

Inhoud

Supervisor: Sara Hendrick

Deze supervisiegroep buigt zich tweemaandelijks over een aantal concrete casussen. Onze benadering is systemisch en gestaltmatig, met hierin bijzondere aandacht voor het veldperspectief. We zetten opstellingen in als experiment om te onderzoeken welke thema’s, dynamieken en verstrikkingen er spelen. We ervaren parallelle processen en veldthema’s aan den lijve. Ook de plaats van de therapeut t.o.v. het cli├źntsysteem wordt onderzocht: welke plek geeft je minder of meer comfort?

Deze reeks komt in aanmerking voor 20 uren groepssupervisie in het kader van hercertificering voor NVAGT/EAGT.

Prijs

 720,00

Extra info

  • Tijdstip: telkens van 9u00 tot 13u00
  • Locatie: Scoutshuis, Wilrijkstraat 45 in Antwerpen

Zit je met vragen?