VIDENDE - Introductie trauma

Introductie trauma

Inhoud

Trainer: Sara Hendrick

De aandacht voor trauma in ons vakgebied is de laatste jaren sterk toegenomen. Als je mensen doorheen intensieve processen begeleidt, is basiskennis over trauma onontbeerlijk. Ook binnen organisaties is het gewaarzijn over trauma en de langdurige effecten hiervan gevoelig verhoogd.

Er zijn verschillende brillen van waaruit we naar trauma kunnen kijken. Trauma dient zich in eerste instantie aan als lijden van een mens. Maar als we wat verder kijken, heeft dit trauma vaak zijn oorsprong in contact met anderen en in de systemische dynamieken binnen families, organisaties en grotere gehelen. Vanuit de gestaltbenadering leren we veld-denken: wat is er gaande in het grotere geheel, hoe maken wij mee deel uit van het verhaal dat ons wordt verteld en wat kunnen we hier dan mee in de praktijk?

In deze training laten we jullie kennis maken met verschillende verschijningsvormen van trauma, hoe het zichtbaar wordt in de relatie en belangrijke aandachtspunten in het werken met trauma. We introduceren de belangrijkste aspecten van de polyvagaaltheorie, de neurologische impact van trauma, het tolerantievenster, intergenerationeel trauma en wat verder aan bod komt vanuit de groep.

Je kan deze training apart volgen als je op zoek bent naar een degelijke introductie in ervaringsgericht kijken naar trauma. Verder vormt ze een uitstekende voorbereiding op de vervolgopleiding traumaopstellingen van onze jaaropleiding opstellingswerk.

Deze training komt in aanmerking voor 12u bijscholing in het kader van hercertificering voor NVAGT/EAGT.

Na deze training is het mogelijk om in te tekenen op een supervisie specifiek over trauma.

Prijs

 460,00

Extra info

  • Tijdstip: telkens van 9u30 tot 16u30
  • Locatie: TPC, Antwerpen
  • Lunch en drank tijdens de pauzes zijn inbegrepen

Zit je met vragen?