Privacybeleid

1. Algemeen

Vidende ziet het als haar verantwoordelijkheid jouw privacy te beschermen. Je bezoekt onze website en kan je inschrijven of je contactgegevens achterlaten. Indien je je contactgegevens bij ons achterlaat, zullen wij alleen contact met je opnemen wanneer het relevant is. Je hebt bijvoorbeeld een artikel gedownload of je ingeschreven voor een opstelling of opleiding.

Dit privacy beleid is van toepassing op al onze diensten. Vidende is niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website accepteer je ons privacy beleid.

Vidende respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Je privacy is erg belangrijk voor ons. We willen je persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken.
We raden je aan om deze informatie zorgvuldig te lezen, zodat je goed weet waarvoor wij je gegevens gebruiken. Je vindt in deze privacyverklaring ook meer informatie over je privacy rechten en hoe je ze kunt uitoefenen.

2. Wie is verantwoordelijk voor dit privacy beleid?

Vidende is de verantwoordelijke voor het privacy beleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kan je terecht op het hierboven vermelde adres of op het emailadres: info@vidende.be

3. Wijziging en update van de privacy policy

Wij kunnen het privacy beleid steeds aanpassen, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan onze diensten of de geldende wetgeving. Daarom is het van belang regelmatig deze privacyverklaring door te nemen.
Bij belangrijke wijzigingen zullen wij je zo mogelijk persoonlijk op de hoogte brengen en waar nodig je toestemming vragen.

4. Welke persoonsgegevens verzamelt Vidende

Wij verzamelen alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de tussen ons en de klant bestaande overeenkomst.
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming: toestemming, noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang

Vidende dient je immers te kunnen identificeren, contacteren en correct te adviseren.
Hiervoor worden je naam, adres, emailadres en telefoonnummer gevraagd.
Verder kan het zijn dat Vidende bijkomende informatie zal opvragen indien die nodig is om je optimaal te kunnen behartigen vanuit de bestaande overeenkomst.
Op het ogenblik dat bijkomende persoonsgegevens worden gevraagd zal steeds transparant worden meegedeeld waarvoor deze bijkomende persoonsgegevens nodig zijn.

Tot slot worden er ook standaardgegevens via Google Analytics verzameld en verwerkt.
Onze website maakt gebruik van cookies, voor meer informatie kan je hier klikken.

5. Waarvoor gebruiken we de verzamelde persoonsgegevens?

– Om je te identificeren
– Om je te contacteren;
– Om onze diensten te kunnen verlenen
– Om onze diensten te kunnen analyseren en verbeteren

Persoonsgegevens worden niet bewust aan derde partijen doorgegeven.

6. Jouw privacy

6.1 Je kan je gegevens inkijken
Wil je inzage in de gegevens die wij over jou verwerken, laat het dan weten. Als je je recht van inzage uitoefent, zullen wij je een zo volledig mogelijk overzicht geven van jouw gegevens. Het is mogelijk dat sommige persoonsgegevens uit klassieke back-upbestanden, log-, historiek- of archiefbestanden niet opgenomen zijn in dit overzicht. Deze gegevens maken geen deel uit van de courant verwerkte persoonsgegevens en zijn daarom niet onmiddellijk beschikbaar. Ze kunnen daarom ook niet worden meegegeven. Ze worden wel verwijderd uit deze bestanden volgens standaard opschoonprocessen.

6.2 Je kunt je gegevens laten verbeteren
Het kan gebeuren dat bepaalde gegevens die wij over jou hebben opgeslagen niet (meer) correct zijn. Je kan altijd vragen om die gegevens te laten verbeteren of vervolledigen.

6.3 Je kunt je gegevens laten verwijderen
Als je vermoedt dat wij bepaalde gegevens onrechtmatig verwerken, dan kan je vragen om ze te verwijderen.

6.4 Je kunt je verzetten tegen bepaald gebruik van gegevens
Ben je het niet eens met de manier waarop wij bepaalde gegevens verwerken, dan kan je je daartegen verzetten. Verzet dat wij zullen inwilligen tenzij er dwingende gronden zijn om dat niet te doen, bijvoorbeeld in geval van fraudebestrijding.

6.5 Volledig automatisch verwerking is niet van toepassing
Sommige gegevensverwerkingen en processen verlopen volledig geautomatiseerd zonder menselijke tussenkomst.

6.6 Je kunt vragen om je gegevens over te dragen aan een derde partij
Je hebt het recht om te vragen om persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt, aan jou of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen. De privacywetgeving voorziet wel een aantal beperkingen op dit recht, waardoor het niet van toepassing is op alle gegevens.

6.7 Je kunt je rechten uitoefenen
Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wilt uitoefenen. Dan kunnen wij je vraag concreet en correct behandelen. Wij moeten wel je identiteit zo goed mogelijk verifiëren, om te vermijden dat iemand anders je rechten uitoefent. Vandaar dat we een kopie van je identiteitskaart kunnen vragen bij een dergelijke aanvraag.
Heb je een vraag of een opmerking? Dan kan je terecht op ons emailadres info@vidende.be. Dit is je eerste aanspreekpunt i.v.m. privacy.

7. Bewaren van je persoonsgegevens

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij gebruiken je persoonsgegevens als we daarvoor een duidelijk doel hebben. Als wij geen doel meer hebben, verwijderen we de gegevens.

8. Je gegevens worden verwerkt

Er is een verwerking van persoonsgegevens door derden als dit nodig is voor de uitvoering van het contract of omdat wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

9. Beveiliging van persoonsgegevens

Wij vinden het belangrijk dat je gegevens op een veilige manier worden behandeld. Daarom wordt gebruik gemaakt van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om je gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Helaas is het uitwisselen van informatie via het internet nooit 100% veilig. Hoewel we er alles aan doen om de veiligheid van je gegevens te vrijwaren, kunnen we dit zelf niet op absolute wijze garanderen.

Om deze rechten uit te oefenen, wordt er je gevraagd om:
– zelf de instellingen van je klantenaccount aan te passen; en/of
– een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: info@vidende.be

Voor zover de verwerking van je persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heb je als klant altijd het recht om je gegeven toestemming weer in te trekken. Dit kan ook via info@vidende.be

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag verder!

Om spam te voorkomen, wordt deze site beschermd door de Google reCAPTCHA-tool. Het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.