VIDENDE - burn-out in perspectief

Burn-out in perspectief

Inhoud

Trainer: Annemie Celis

Dit is een aanbod voor leidinggevenden, HR-verantwoordelijken, therapeuten en coaches.

Je kan vanuit een individuele bril kijken naar welke dynamieken er bij iemand spelen die mee zorgen voor uitputting, zoals bijvoorbeeld perfectionisme. Daarnaast kan je  inzoomen op het relationele, bijvoorbeeld belemmerende of toxische werkrelaties. Vanuit het bredere (veld)perspectief kunnen we naar burn-out kijken als een fenomeen dat speelt op de contactgrens.  We kijken welke systemische thema’s onderliggend mee spelen:
– patronen en strategieën vanuit het gezin van herkomst
– plekverwarring die voor overbelasting kan zorgen
– niet genomen rouw of loyaal zijn met het lijden van voorouders
– overdreven loyaliteit en parentificatie, gespleten loyaliteit en triangulatie
– geluks- of succesangst
– …

Hieruit volgend bekijken we ook hoe burn-outs een teken van onze tijd zijn en welke hun signaalfuncties zijn in een organisatie en in onze samenleving.

In deze workshop onderzoeken we al deze invalshoeken en oefenen we met de verschillende perspectieven om naar burn-outs te kijken. Zo ga je nadien met nieuwe methodieken en vooral een frisse kijk aan de slag.

Deze trainingsdag komt in aanmerking voor 6u bijscholing in het kader van hercertificering voor NVAGT/EAGT, zowel voor therapeuten als voor GPO.

Prijs

 240,00

Extra info

  • Tijdstip: van 9u30 tot 16u30
  • Locatie: Romaanse Poort, Leuven
  • Lunch en drank tijdens de pauzes zijn inbegrepen

Zit je met vragen?