VIDENDE - Tafelopstellingen

Tafelopstellingen

Inhoud

Trainer: Annemie Celis

Poppetjes, figuren of andere materialen vervangen de representanten van een gewone opstelling met mensen. Ook hier geeft de opstelling het beeld weer dat iemand heeft van de eigen situatie. Deze methodiek kan je gebruiken in 1-op-1 sessies in jouw coachings- of therapiepraktijk of in gesprekken met je medewerkers. Zowel voor jou als begeleider als voor de persoon die opstelt, zorgt deze manier van werken vaak voor nieuwe inzichten of een breder perspectief.

Je kan o.m. gaan kijken naar

  • wie hoort erbij, wie krijgt een plek in het systeem
  • de invloed van het innerlijk kind op de volwassene
  • verschillende momenten doorheen de geschiedenis en de situatie zoals ze nu is
  • intergenerationele dynamieken zoals loyaliteiten of trauma
  • welke ervaring en kwaliteiten heeft iemand en hoe krijgen die (meer) plek
  • welk leed zit er in een systeem en (hoe) krijgt dit de nodige aandacht
  • welke hulpbronnen er voorhanden zijn en hoe die ingezet kunnen worden
  • wat is de invloed van het hele systeem (familie, team, organisatie) op een persoon

Deze methodiek werd ontwikkeld door Marleen Diekmann en vindt zijn grondslag in het contextuele gedachtengoed van Nagy.

De universele taal van het visuele spreekt erg aan en maakt vaak duidelijk(er) wat er allemaal speelt. Door het opstellen van een systeem of situatie op deze manier, breng je de ander in een metapositie zodat de eigen situatie vanuit dit perspectief kan bekeken worden.

Na deze training kan je met eenvoudige tafelopstellingen aan de slag in je praktijk. We gaan vooral veel oefenen met zowel de systemische intake als het opstellen zelf en je krijgt ook een aantal methodieken/rituelen mee die je kan toepassen in verschillende situaties.

Deze training komt in aanmerking voor 6u bijscholing in het kader van hercertificering voor NVAGT/EAGT.

Prijs

 230,00

Extra info

Zit je met vragen?