Hoe werkt Vidende?

VIDENDE - Contact en awareness

Contact
en awareness

Uitgangspunt bij de gestaltbenadering is dat groei en ontwikkeling voortkomen uit contact en awareness. Dit betekent dat wij vooral werken met wat er hier-en-nu op de voorgrond is. We zullen samen verkennen wat je vraag is. We onderzoeken samen wat er speelt en waarheen dit ons leidt. Geen standaardaanpak maar het cocreëren van wat er past voor jou, op dit moment, in je situatie.

VIDENDE - Diepgaande veranderingsprocessen

Diepgaande veranderingsprocessen & existentiële thema's

Door de awareness te verhogen, kom je in contact met grote levensvragen: wat wil ik écht met mijn leven en mijn werk? Welke roep klinkt steeds luider? Wat heb ik verwaarloosd en vraagt nu aandacht? Vanuit onze scholing en ervaring als therapeut, trainer en supervisor, hebben we een grote draagkracht voor diepgaande veranderingsprocessen en existentiële thema’s.

VIDENDE - Duidelijke kaders

Duidelijke kaders
voor onze interventies

We zijn grondig opgeleid en hebben jarenlange ervaring om op een verantwoorde manier om te gaan met diep menselijke processen. Geen hocus pocus. Een opstelling kan op het eerste zicht wat wonderlijk lijken. Maar achter alles wat we doen zitten systemische wetmatigheden die we graag met jullie delen. Je krijgt duidelijke kaders voor de interventies die we doen.

VIDENDE - Groepsprocessen en groepsdynamiek

Groepsprocessen en
groepsdynamiek

Gestalt wordt de therapie van het contact genoemd. Wat er tussen mensen gebeurt, heeft altijd te maken met wisselwerking, hoe we elkaar beïnvloeden. Het focussen op relaties tussen mensen, groepen, teams is onze sterkte. We zetten dan ook in op het groepsproces en de groepsdynamiek

VIDENDE - Grondige vakkennis en ervaring

Grondige vakkennis
en ervaring

Wij vinden het belangrijk dat systemisch werken en opstellingen gebeuren vanuit een grondige vakkennis. We werken niet louter op buikgevoel maar zijn grondig opgeleid en hebben jarenlange ervaring om op een verantwoorde manier om te gaan met diep menselijke processen.

VIDENDE - Embodiment

Embodiment

We vertrekken vanuit een holistisch mensbeeld: de mens is een fysiek, psychologisch, emotioneel en cognitief wezen. We laten ons leiden door wat er lichamelijk zichtbaar wordt en besteden veel aandacht aan embodiment, het vertrekken vanuit lichamelijke gewaarwordingen.

VEDENDE - Patronen zien en doorbreken

Patronen zien
en doorbreken

De relaties met de mensen in het gezin waarin we geboren worden vormen een blauwdruk voor alles wat daarna komt. Patronen die je thuis ontwikkelde spelen immers ook door in je andere persoonlijke en professionele relaties.

VEDENDE - Toepasbaar in je dagelijks leven

Toepasbaar in je
dagelijks leven

We nemen je achtergrond, je leef- en werkcontext mee in onze aanpak zodat wat je leert of ontdekt geïntegreerd kan worden in je dagelijkse leven. Zo streven we naar een duurzaam geïntegreerd voortdurend groeiproces.

VIDENDE - Werken in de onderstroom

Werken in de
onderstroom

Elk systeem heeft een aantal wetten, structuren en processen. In de onderstroom werken onzichtbare en toch zeer krachtige dynamieken, die mensen en hun relaties beïnvloeden. In systemisch werk maken we die onderstroom zichtbaar.

VIDENDE - Eenvoud

Eenvoud

We geloven in eenvoud: soms zijn kleine bewegingen of interventies genoeg om antwoorden op je vraag te krijgen of een situatie in beweging te zetten.

ETHISCHE CODE

We zijn verbonden met ISCA, International Systemic Constellations Association en onderschrijven ook hun ethische code.

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag verder!

Om spam te voorkomen, wordt deze site beschermd door de Google reCAPTCHA-tool. Het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.