In je kracht op je plek – op je plek in je kracht

Inhoud

Ik heb geleerd dat het niet waar is wat ze over het verleden zeggen,

dat je het kunt begraven.  (Khaled Hosseini, De vliegeraar)

Zelfs al heb je een fijne jeugd gehad, je neemt sowieso patronen mee uit het verleden. Niemand komt als een onbeschreven blad ter wereld. Je krijgt niet alleen de genen mee van je ouders, ook de geschiedenis van je voorouders, de boodschappen die je van je opvoeders meekreeg en de energie van het familiesysteem waarin je opgroeide, spelen een rol in je latere professionele leven. Een organisatie lijkt in een aantal aspecten op een gezinssysteem , bijvoorbeeld als het gaat over er wel of niet bij horen, de verwachtingen die er zijn naar mensen die leiding geven, de plek in de rangorde, de balans tussen geven en ontvangen.

Soms nemen kinderen taken en verantwoordelijkheden van een ouder op en komen daardoor op een plek terecht die eigenlijk niet de hunne is. Dit patroon ben je geneigd ook te herhalen  in je werksysteem. Dit alles heeft een impact op de manier waarop je functioneert op het werk, hoe je leiderschap invult, hoe je samenwerkt en communiceert, op je irritaties, voorkeuren en afkeer. Mogelijke vastgeroeste patronen, waardoor je als het ware uit je plek gezogen wordt,  zijn bijvoorbeeld steeds de leiding nemen,  je onzichtbaar maken als het spannend wordt, in de bemiddelaarsrol schieten, verantwoordelijkheid nemen die niet bij jou hoort, dingen oplossen voor anderen, klussen naar je toe trekken, niet in je kracht kunnen gaan staan, verlamd worden door angst bij veranderingen, enz. Deze patronen zorgen voor uitputting, die vaak leidt tot burn-out. Maar ze belemmeren ook de stroming in teams en organisaties omdat ze de neiging hebben zich te herhalen en evolutie te blokkeren. Hoe meer je vanuit je plek kan functioneren, hoe meer je vanuit je kracht kan functioneren.

In deze opleiding leer je:

  • Patronen sneller herkennen, zowel die van jezelf als die van medewerkers of collega’s
  • Onderzoeken waar dit ooit de oplossing voor was, hoe is het ontstaan, wat het heeft gebracht, maar ook wat de prijs is die ervoor betaald wordt (door de individuele werknemer én door het team en de organisatie)
  • Dit herkennen op de werkvloer, de impact zien op samenwerking en leiderschap
  • Dit bespreekbaar maken en deze negatieve patronen loslaten

Doelgroep: Deze opleiding richt naar iedereen die werkt met mensen in hun werkcontext. Welkom zijn leidinggevenden, trainers, consultants, life- en bedrijfscoaches, loopbaanbegeleiders, counselors, procesbegeleiders,….

Deze trainingsdag komt in aanmerking voor 6u bijscholing in het kader van hercertificering voor NVAGT/EAGT, zowel voor therapeuten als voor GPO.

Prijs

 490,00

Extra info

  • Trainer: Annemie Celis
  • Locatie: Clemenspoort, Gent
  • Tijdstip: telkens van 9u30 tot 16u30
  • Lunch en drank tijdens de pauzes zijn inbegrepen

Zit je met vragen?