Jaaropleiding opstellingswerk

Inhoud

Inhoud

Deze opleiding situeert zich net als ons hele aanbod op het snijvlak van het systemische, contextuele en gestaltgericht werken. Alle trainers hebben zelf de nodige opleiding en ervaring in elk van deze invalshoeken en smeden die in deze opleiding samen tot een aanbod met aandacht voor:

 • begeleidingshouding van de opsteller
 • groepsdynamica
 • de hulpvraag vertalen in een opstelling
 • indicaties en tegenindicaties voor opstellingswerk
 • werken met genogrammen
 • systemische wetmatigheden en verstrikkingen
 • systemische methodieken en tools
 • contextuele begrippen
 • waarnemen wat er zichtbaar wordt door de opstelling en interventies daarop afstemmen
 • leren inzetten van embodiment
 • het belang van support en loyaliteiten
 • hechting en binding
 • de veldtheorie en gestaltbenadering in opstellingswerk

Deze opleiding komt in aanmerking als nascholing voor de beroepsvereniging NVAGT/EAGT voor een totaal van 60 punten.

Tussen elke tweedaagse kom je met een intervisiegroepje samen om verder te oefenen.

Er wordt verplichte literatuur voorzien voor de verschillende blokken.

Wie aan de volledige opleiding deelneemt, krijgt een certificaat.

Voor wie

Deze opleiding is er voor iedereen die graag als professioneel opsteller aan de slag wil. Om te kunnen deelnemen aan deze opleiding ben je vertrouwd met de methodiek van familieopstellingen, als vraagsteller en als representant. Verder heb je bij voorkeur ervaring in het begeleiden van mensen en groepen.
Als dit laatste niet het geval is, plannen we graag een (online) intakegesprek met je.

Programma

De trainers zijn Frank Van Mierlo, Annemie Celis en Sara Hendrick.

Module 1: 8-9 maart 2024

 • Methodiek van het opstellingswerk
 • Wetmatigheden binnen het opstellingswerk
 • Werken met genogrammen
 • Opstellingen van deelnemers

Module 2: 19-20 april 2024

 • Opstellingen van deelnemers
 • Wetmatigheden van het opstellingswerk
 • Intake en hulpvraag helder krijgen
 • Support in opstellingen
 • Waarnemen wat er zichtbaar wordt in de opstelling
 • Embodiment en lichaamsawareness

Module 3: 24-25 mei 2024

 • Meerzijdige partijdigheid
 • Parentificatie
 • Loyaliteiten
 • Legaten en delegaten
 • Destructief recht en roulerende rekening

Module 4: 27-28 september 2024

 • Balans van geven en ontvangen
 • Gerechtigde plek in een systeem
 • Organisaties
 • Hechting en binding
 • Supervisie

Module 5: 18-19 oktober 2024

 • Supervisie
 • Integratie

Prijs

 2.300,00

Extra info

 • Locatie: TPC Antwerpen
 • Tijdstip: telkens van 9u30 tot 16u30
 • Lunch, drank tijdens de pauzes en syllabus inbegrepen

Zit je met vragen?