Een systemische kijk op rouw

Inhoud

Trainer: Annemie Celis

Rouw bestrijkt een breder spectrum dan alleen de individuele emotie. We kijken in deze workshop ook vanuit de relationele en de systemische bril. We vertrekken vanuit enkele theoretische kaders, maar focussen vooral op systemische werkvormen. Hoe kan je via opstellingswerk, tafelopstellingen of opstellingen met vloerankers rond rouw werken? We leggen de link met:

  • het duaal procesmodel en hoe je hier systemisch mee aan de slag kan
  • intergenerationele rouw
  • overlevingsmechanismen en hoe deze levenslang zowel in het professionele als in het persoonlijke leven invloed kunnen blijven hebben, bv. parentificatie naar aanleiding van een overlijden in het gezin
  • versterken van hulpbronnen door middel van opstellingswerk

Je gaat naar huis met nieuwe inzichten en veel concrete inspiratie.

Deze trainingsdag komt in aanmerking voor 6u bijscholing in het kader van hercertificering voor NVAGT/EAGT, zowel voor therapeuten als voor GPO.

Prijs

 280,00

Extra info

Trainer: Annemie Celis

Locatie: Clemenspoort, Gent

Tijdstip: van 9u30 tot 16u30

Lunch en drank tijdens de pauzes zijn inbegrepen

Je krijgt ook ons boek mee: ‘In en uit de knoop. Gezinsdynamieken ontrafeld met opstellingen.’

Zit je met vragen?