VIDENDE: systemisch werk en loopbaanbegeleiding

Systemisch werken en loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding raakt vaak aan diepmenselijke thema’s. Je loopt vast op dingen zoals het niet voldoen aan de verwachtingen, je plek niet vinden, steeds opnieuw in conflicten verzeild geraken, vaak over je grens (laten) gaan, chronische fysieke klachten, er niet toe komen om te kiezen waar je écht voor wil gaan, werken in het familiebedrijf van je ouders terwijl je eigenlijk droomt van iets anders, ….
Om je loopbaan in handen te nemen, ben je zelf je belangrijkste instrument. Dat vraagt zelf-kennis en zelf-reflectie. Systemische loopbaanbegeleiding kan je ondersteunen bij dit proces. Het doel van dit proces is los te komen van klemmende patronen en emotionele verstrikkingen om zo voeling te krijgen met wat echt goed voor je is.

Loopbaanvragen kunnen immers zowel verband houden met je persoonlijke achtergrond als met de context van het werk. In elke professionele context neemt iedereen zijn of haar familiesysteem met zich mee, met alle kwaliteiten en beperkingen die daarbij horen. Door opstellingswerk of andere systemische werkvormen zie je verbanden tussen wie jij bent, je geschiedenis, je huidige werk- en leefcontext en de hieruit volgende loopbaanvragen. Je ‘blauwdruk’ wordt zichtbaar, maar ook wat de weg hieruit kan zijn om zo te komen tot een werk en leven waar je je goed bij voelt, je je talenten kan inzetten en je energie kan stromen.
Systemische werken heeft altijd te maken met aspecten van verbinding, ordening en balans en geeft je de mogelijkheid om te zien wat er op een dieper niveau onbewust meespeelt. Zo kom je bij de kern van je loopbaanvraagstuk. De bedoeling is op deze manier je awareness te versterken. Je kan in een loopbaanopstelling verschillende scenario’s onderzoeken, verstrikkingen herstellen, pijn of conflicten loslaten, ballast achterlaten en verworven competenties meenemen.
Dit maakt vrijer en geeft energie en daadkracht om de volgende stap in de loopbaan te kunnen zetten. Zo kan er beweging komen in wat soms al lang vast zat.

Schrijf je hier in voor onze loopbaanopstellingen.

Andere posts

VIDENDE - vervolgopleiding traumaopstellingen

Trauma

Trauma is niet wat er met je gebeurt maar wat er in je gebeurt.’ Gabor

VIDENDE - burn-out in perspectief

Burning out

‘Om te kunnen opbranden, moet je ooit in vuur en vlam hebben gestaan.’ Onbekend Burning