Een familieopstelling als katalysator voor therapie

Je bent als psychotherapeut of coach al een tijdje met iemand aan de slag en er is al heel wat werk verzet: nieuwe inzichten, verhoogd gewaarzijn, linken die duidelijker worden, kleine stapjes richting het nieuwe,…

En toch lijkt het soms alsof er ergens iets nog niet helemaal stroomt. Of dat een uurtje te kort is om ‘er te geraken’. Of ook wanneer er nog wat dingen in de war lijken te zitten in iemands familiegeschiedenis, kan een familieopstelling erg betekenisvol zijn.

Als vraagsteller zal ik nooit vergeten wat voor gewicht er van mijn schouders viel na mijn allereerste opstelling. Zo veel werk had ik – vond ik zelf – al gedaan omtrent mijn gezin van herkomst maar het was pas door mijn familieopstelling dat de stukjes in elkaar leken te schuiven… Enkele rituele zinnen en handelingen kregen een diepe betekenis waardoor wat ik wist ook lijfelijk weten werd.

Nu ik therapeut ben, raad ik mijn cliënten soms ook aan om zich in te schrijven voor een weekend familieopstellingen. Mijn ervaring is dat dit hun groeiproces in een stroomversnelling kan brengen. Zeker de tijd die er is om langzaam maar zeker doorheen verschillende thema’s en ervaringen te komen is een grote meerwaarde. Zo fijn ook om dan vanuit een vernieuwd bewustzijn opnieuw samen aan de slag te kunnen… ook als therapeut ervaar ik dit als een cadeautje!

Wat deelnemers en collega’s hierover zeggen:

‘Wat ik in de familieopstellingen ervaren heb, gaf mij een meer open, andere kijk op bepaalde relaties en dynamieken. Het gaf me de moed keuzes te maken, stappen te zette en verandering toe te laten.’

‘Voor mezelf zijn de beelden van mijn opstelling nu soms nog ondersteunend in mijn verdere proces.’

‘Het volgen van familieopstellingen betekende een belangrijke ommekeer voor mij. Het liet me daarna toe om nog diepgaander aan de slag te gaan in mijn individuele therapie.’

‘Telkens weer blijkt hoe verrijkend, verhelderend en verdiepend de methode van familie opstellingen is en hoe zo’n ervaring een nieuwe beweging teweeg kan brengen. Het is een zegen om als therapeut te kunnen verwijzen naar collega’s die in deze methodiek zo sterk onderlegd zijn. Vanuit mijn werk als gestalttherapeute is het volgen van een weekend familie opstellingen bij Vidende iets wat ik vaak aanraad aan mijn cliënten. De therapeuten/trainers die de weekends verzorgen getuigen van een jarenlange, sterke bagage en een meervoudige gelaagdheid in hun benaderingswijzen. Hun zorg en begeleiding blijkt telkens weer een warm bad van helende verheldering en verbinding. Wanneer je jezelf de ervaring van familie opstellingen bij hen cadeau geeft, zal je in de rimpelingen van de tijd erna het diepwerkende effect van deze groepservaring kunnen voelen. Zo’n ervaring wens ik iedereen toe!’

Maya van Zelst – gestalttherapeute

Benieuwd naar meer verhalen? Hier kan je lezen hoe verschillende mensen familie- en andere opstellingen hebben ervaren en wat het voor hen heeft betekend. Ervaringen deelnemers en klanten – Vidende

Dacht je bij het lezen van deze tekst spontaan aan een of meerdere van je cliënten? Wellicht is dit iets voor hen… Familieopstellingen – Vidende

Andere posts

VIDENDE - vervolgopleiding traumaopstellingen

Trauma

Trauma is niet wat er met je gebeurt maar wat er in je gebeurt.’ Gabor

VIDENDE - burn-out in perspectief

Burning out

‘Om te kunnen opbranden, moet je ooit in vuur en vlam hebben gestaan.’ Onbekend Burning