Individuele (familie)opstellingen

Een individuele (familie)opstelling werkt op eenzelfde manier als een familie- of organisatieopstelling. In plaats van representanten (andere mensen die de plek innemen van iets of iemand), werken we met matjes. Zo komt je situatie helder in beeld en is het mogelijk een andere plek te verkennen, wat ongezegd bleef uit te spreken, terug te geven […]

Opstellingen op maat van jouw team of organisatie

Een organisatieopstelling geeft letterlijk plaats aan alles wat meespeelt. Door zaken uit te spreken aan elkaar en nieuwe posities uit te proberen ontdek je nieuwe oplossingen en weet je hoe hieraan gewerkt kan worden. Voor wie Opstellingen zijn op vele manieren bruikbaar bij organisatie- en beleidsontwikkeling. Iedereen die deel uitmaakt(e) van een organisatie kan daar […]

Systemisch advies en begeleiding

Onderzoek en ervaring tonen hoe langer hoe duidelijker aan dat investeren in het sociale weefsel in organisatiecontexten loont, niet alleen wat betreft het welbevinden van werknemers, maar ook in functie van output, innovatie en productiviteit. Vanuit onze gestaltachtergrond focussen wij ons graag op het relationele. We vinden het heerlijk om hier in organisaties mee aan […]

Training

Wellicht heb je in je leven al heel wat trainingen gevolgd. Van sommige kan je je amper nog iets herinneren, andere staan je heel levendig voor de geest of hebben voor een heel concrete input gezorgd waar je nog steeds uit put. Wat maakt nu dit verschil? Wellicht heeft dit veel te maken met dit […]

Intervisie en supervisie

Je bent als hulpverlener of begeleider succesvoller naarmate je je meer bewust bent van wie je bent en zicht hebt op je eigen functioneren. Door intervisie gunt een team zich de tijd om in een veilige sfeer met collega’s te reflecteren over wat goed en minder goed gaat in hun werk, over moeilijke vraagstukken en […]