Supervisie voor leidinggevenden en coaches

We komen samen in een kleine groep (max. 8 deelnemers) om ons te buigen over de thema’s en situaties die ons in ons werk bezig houden. We leren van en aan elkaar. We kijken afwisselend door de bril van het individuele, het relationele en het systemische perspectief naar wat er speelt in de teams en […]

Burn-out in perspectief

Dit is een aanbod voor leidinggevenden, HR-verantwoordelijken, therapeuten en coaches. Je kan vanuit een individuele bril kijken naar welke dynamieken er bij iemand spelen die mee zorgen voor uitputting, zoals bijvoorbeeld perfectionisme. Daarnaast kan je  inzoomen op het relationele, bijvoorbeeld belemmerende of toxische werkrelaties. Vanuit het bredere (veld)perspectief kunnen we naar burn-out kijken als een […]

Jouw team in beeld. Werken met (tafel)opstellingen in teams.

Het werken met (tafel)opstellingen geeft je ‘een taal erbij’ in het werken met teams. Dit webinar introduceert je in het werken met tafelopstellingen bij teambegeleidingen. Je leert de juiste instructies geven, de opstelling waarnemen, de onderstroom onderzoeken, groeimogelijkheden creëren. Maar ook hoe je door middel van tafelopstellingen zelf een zicht kan krijgen op wat er […]

Jouw team ontrafeld. Zicht krijgen op onbewuste dynamieken in teams.

Elk team vormt een levend systeem met onderliggende patronen in de samenwerking. De meeste patronen spelen onbewust in de onderstroom. Deze bespreekbaar maken helpt om een team meer bewustzijn hierrond te geven. Zo wordt duidelijk wat het effect van deze dynamieken is: welke hiervan helpend zijn en welke eventueel eerder remmend werken voor de goede […]

Systemisch coachen in teams en organisaties

Inhoud Organisatieproblemen blijken vaak hardnekkiger dan we denken. Fusies verlopen moeizaam, nieuwe strategieën blijken enkel op papier te werken, veel personeelsverloop, conflicten en spanningen geraken niet opgelost. Iedere organisatie heeft een herkenbare rationele logica. Maar ieder team en ieder organisatie heeft ook veel minder zichtbare, impliciete elementen die meespelen: de geschiedenis, een cultuur, relaties, , […]