Doorlopende supervisiegroep voor therapeuten

Inhoud

Deze supervisiegroep buigt zich tweemaandelijks over een aantal concrete casussen. Onze benadering is systemisch en gestaltmatig, met hierin bijzondere aandacht voor het veldperspectief. We zetten opstellingen in als experiment om te onderzoeken welke thema’s, dynamieken en verstrikkingen er spelen. We ervaren parallelle processen en veldthema’s aan den lijve. Ook de plaats van de therapeut t.o.v. het cliëntsysteem wordt onderzocht: welke plek geeft je minder of meer comfort?

Deze reeks komt in aanmerking voor 20 uren groepssupervisie in het kader van hercertificering voor NVAGT/EAGT.

Waar en wanneer?

dinsdagen 20 sept, 6 dec, 24 jan, 28 maart en 23 mei, telkens van 9u tot 13u
Scoutshuis, Wilrijkstraat 45 in Antwerpen
Trainer: Sara Hendrick
Prijs: € 590
Inschrijven