Doorlopende supervisiegroep voor therapeuten

Deze supervisiegroep buigt zich tweemaandelijks over een aantal concrete casussen. Onze benadering is systemisch en gestaltmatig, met hierin bijzondere aandacht voor het veldperspectief. We zetten opstellingen in als experiment om te onderzoeken welke thema’s, dynamieken en verstrikkingen er spelen. We ervaren parallelle processen en veldthema’s aan den lijve. Ook de plaats van de therapeut t.o.v. […]

Burn-out in perspectief

Als coach of therapeut kan je vanuit een individuele bril kijken naar welke dynamieken er bij iemand spelen die mee zorgen voor uitputting, zoals bijvoorbeeld perfectionisme. Daarnaast kan je  inzoomen op het relationele, bijvoorbeeld belemmerende of toxische werkrelaties. Vanuit het bredere (veld)perspectief kunnen we naar burn-out kijken als een fenomeen dat speelt op de contactgrens.  […]

Opstellingen met vloerankers

Vloerankers of matjes vervangen de representanten van een gewone opstelling met mensen. Ook hier geeft de opstelling het beeld weer dat iemand heeft van zijn situatie. Deze methodiek kan je gebruiken in 1-op-1 sessies in jouw coachings- of therapiepraktijk. Het lijkt op tafelopstellingen die je met figuurtjes kan doen maar hier is het voordeel dat […]

Familieopstellingen

Thema’s waar je mee worstelt zijn vaak verbonden met je familiale context. De methodiek van familieopstellingen geeft je inzicht in de onderliggende dynamieken die vaak verborgen blijven en hun oorsprong hebben in je familiale verleden.Familieopstellingen werken verhelderend en geven je zicht op meer mogelijkheden om beweging te krijgen in vastgeraakte situaties. Door rituelen – bijvoorbeeld een last […]

Organisatie- en loopbaanopstellingen

Je twijfelt al lang over een volgende stap in je loopbaan en de gevolgen hiervan voor de rest van je leven. Je wil achterhalen wat je stimuleert of tegenhoudt.   Misschien zit jij midden in een transitieproces. Of wil je een beter zicht krijgen op wat er speelt op je werkplek of in je professionele loopbaan..  Je […]

Systemisch coachen in teams en organisaties

Inhoud Organisatieproblemen blijken vaak hardnekkiger dan we denken. Fusies verlopen moeizaam, nieuwe strategieën blijken enkel op papier te werken, veel personeelsverloop, conflicten en spanningen geraken niet opgelost. Iedere organisatie heeft een herkenbare rationele logica. Maar ieder team en ieder organisatie heeft ook veel minder zichtbare, impliciete elementen die meespelen: de geschiedenis, een cultuur, relaties, , […]

Online infoavond jaaropleiding opstellingswerk

Wil je graag meer weten over onze opleiding? Wil je graag kennismaken met de trainers? Twijfel je nog tussen deze opleiding en de opleiding systemisch interveniëren? Hoor je graag iets over gestalt, het contextuele gedachtengoed of systemisch werken? Heb je nog andere vragen? Dan heten we je hartelijk welkom op deze info-avond! Het eerste deel […]

Jaaropleiding opstellingswerk

Inhoud Deze opleiding situeert zich net als ons hele aanbod op het snijvlak van het systemische, contextuele en gestaltgericht werken. Alle trainers hebben zelf de nodige opleiding en ervaring in elk van deze invalshoeken en smeden die in deze opleiding samen tot een aanbod met aandacht voor: begeleidingshouding van de opsteller groepsdynamica de hulpvraag vertalen […]

Vervolgopleiding organisatieopstellingen

Inhoud We brengen veel tijd door op ons werk en werken daar ook met verschillende mensen samen. Gezonde organisaties waar er goed kan worden samengewerkt zijn dus erg belangrijk. In deze opleiding leer je vragen onderzoeken omtrent grote en kleine dilemma’s en knopen: – hoe zorgen we dat onze fusie verteerbaar wordt voor werknemers -welke […]

Supervisie voor opstellers

Als aanvulling op de jaaropleiding bieden we supervisie aan, met als vertrekpunt telkens de concrete supervisievragen van de deelnemende opstellers. Deze supervisiedag staat ook open voor opstellers die elders een volledige basisopleiding opstellingswerk gevolgd hebben. Neem in dit geval even contact met ons op voor je je inschrijft. Het leerproces beoogt het integreren van theorie/methodiek […]