Opstellingen met vloerankers

Vloerankers of matjes vervangen de representanten van een gewone opstelling met mensen. Ook hier geeft de opstelling het beeld weer dat iemand heeft van zijn situatie. Deze methodiek kan je gebruiken in 1-op-1 sessies in jouw coachings- of therapiepraktijk. Het lijkt op tafelopstellingen die je met figuurtjes kan doen maar hier is het voordeel dat […]

Supervisie voor opstellers

Als aanvulling op de jaaropleiding bieden we supervisie aan, met als vertrekpunt telkens de concrete supervisievragen van de deelnemende opstellers. Deze supervisiedag staat ook open voor opstellers die elders een volledige basisopleiding opstellingswerk gevolgd hebben. Neem in dit geval even contact met ons op voor je je inschrijft. Het leerproces beoogt het integreren van theorie/methodiek […]

Supervisie voor therapeuten

We komen samen in een kleine groep (max. 8 deelnemers) om ons te buigen over de thema’s en cliënten die ons in ons werk bezig houden. We leren van en aan elkaar. We kijken afwisselend door de bril van het individuele, het relationele en het veldperspectief naar wat er wordt ingebracht. Om een beter zicht […]

Familieopstellingen

Thema’s waar je mee worstelt zijn vaak verbonden met je familiale context. De methodiek van familieopstellingen geeft je inzicht in de onderliggende dynamieken die vaak verborgen blijven en hun oorsprong hebben in je familiale verleden.Familieopstellingen werken verhelderend en geven je zicht op meer mogelijkheden om beweging te krijgen in vastgeraakte situaties. Door rituelen – bijvoorbeeld een last […]

Online infoavond jaaropleiding opstellingswerk

Wil je graag meer weten over onze opleiding? Wil je graag kennismaken met de trainers? Twijfel je nog tussen deze opleiding en de opleiding systemisch interveniëren? Hoor je graag iets over gestalt, het contextuele gedachtengoed of systemisch werken? Heb je nog andere vragen? Dan heten we je hartelijk welkom op deze info-avond! Het eerste deel […]

Jaaropleiding opstellingswerk

Inhoud Deze opleiding situeert zich net als ons hele aanbod op het snijvlak van het systemische, contextuele en gestaltgericht werken. Alle trainers hebben zelf de nodige opleiding en ervaring in elk van deze invalshoeken en smeden die in deze opleiding samen tot een aanbod met aandacht voor: begeleidingshouding van de opsteller groepsdynamica de hulpvraag vertalen […]

Tafelopstellingen

Poppetjes, figuren of andere materialen vervangen de representanten van een gewone opstelling met mensen. Ook hier geeft de opstelling het beeld weer dat iemand heeft van de eigen situatie. Deze methodiek kan je gebruiken in 1-op-1 sessies in jouw coachings- of therapiepraktijk of in gesprekken met je medewerkers. Zowel voor jou als begeleider als voor […]

Vervolgopleiding organisatieopstellingen

Inhoud We brengen veel tijd door op ons werk en werken daar ook met verschillende mensen samen. Gezonde organisaties waar er goed kan worden samengewerkt zijn dus erg belangrijk. In deze opleiding leer je vragen onderzoeken omtrent grote en kleine dilemma’s en knopen: – hoe zorgen we dat onze fusie verteerbaar wordt voor werknemers -welke […]

Vervolgopleiding traumaopstellingen

Deze opleiding is een vervolgopleiding op onze jaaropleiding opstellingswerk. Je kan ook deelnemen als je elders een basisopleiding opstellingswerk hebt gevolgd. Doorheen beide modules maak je kennis met een andere manier van opstellen dan in de klassieke manier van familieopstellingen. Het uitgangspunt is dat in ons verlangen ook onze pijn omsloten zit en deze vorm […]

Een gestaltblik op psychopathologische dynamieken

Binnen de gestalttherapie zien we de mens als een uniek wezen dat in wisselwerking met anderen en de omgeving zijn weg zoekt. De manier waarop iemand zich in zijn relaties en in het leven beweegt, zien we als de best mogelijk manier op dat moment in die gegeven omstandigheden. We proberen binnen het professionele contact […]