Online infoavond jaaropleiding opstellingswerk

Wil je graag meer weten over onze opleiding? Wil je graag kennismaken met de trainers? Twijfel je nog tussen deze opleiding en de opleiding systemisch interveniëren? Hoor je graag iets over gestalt, het contextuele gedachtengoed of systemisch werken? Heb je nog andere vragen? Dan heten we je hartelijk welkom op deze info-avond! Het eerste deel […]