Opstellingen met vloerankers

Vloerankers of matjes vervangen de representanten van een gewone opstelling met mensen. Ook hier geeft de opstelling het beeld weer dat iemand heeft van zijn situatie. Deze methodiek kan je gebruiken in 1-op-1 sessies in jouw coachings- of therapiepraktijk. Het lijkt op tafelopstellingen die je met figuurtjes kan doen maar hier is het voordeel dat […]

Supervisie voor therapeuten

We komen samen in een kleine groep (max. 8 deelnemers) om ons te buigen over de thema’s en cliënten die ons in ons werk bezig houden. We leren van en aan elkaar. We kijken afwisselend door de bril van het individuele, het relationele en het veldperspectief naar wat er wordt ingebracht. Om een beter zicht […]

Online infoavond jaaropleiding opstellingswerk

Wil je graag meer weten over onze opleiding? Wil je graag kennismaken met de trainers? Twijfel je nog tussen deze opleiding en de opleiding systemisch interveniëren? Hoor je graag iets over gestalt, het contextuele gedachtengoed of systemisch werken? Heb je nog andere vragen? Dan heten we je hartelijk welkom op deze info-avond! Het eerste deel […]

Jaaropleiding opstellingswerk

Inhoud Deze opleiding situeert zich net als ons hele aanbod op het snijvlak van het systemische, contextuele en gestaltgericht werken. Alle trainers hebben zelf de nodige opleiding en ervaring in elk van deze invalshoeken en smeden die in deze opleiding samen tot een aanbod met aandacht voor: begeleidingshouding van de opsteller groepsdynamica de hulpvraag vertalen […]

Tafelopstellingen

Poppetjes, figuren of andere materialen vervangen de representanten van een gewone opstelling met mensen. Ook hier geeft de opstelling het beeld weer dat iemand heeft van de eigen situatie. Deze methodiek kan je gebruiken in 1-op-1 sessies in jouw coachings- of therapiepraktijk of in gesprekken met je medewerkers. Zowel voor jou als begeleider als voor […]

Een gestaltblik op psychopathologische dynamieken

Binnen de gestalttherapie zien we de mens als een uniek wezen dat in wisselwerking met anderen en de omgeving zijn weg zoekt. De manier waarop iemand zich in zijn relaties en in het leven beweegt, zien we als de best mogelijk manier op dat moment in die gegeven omstandigheden. We proberen binnen het professionele contact […]

Introductie trauma

De aandacht voor trauma in ons vakgebied is de laatste jaren sterk toegenomen. Als je mensen doorheen intensieve processen begeleidt, is basiskennis over trauma onontbeerlijk. Ook binnen organisaties is het gewaarzijn over trauma en de langdurige effecten hiervan gevoelig verhoogd. Er zijn verschillende brillen van waaruit we naar trauma kunnen kijken. Trauma dient zich in […]

Het VELD-perspectief in de therapeutische praktijk

Het veldtheoretisch perspectief is één van de oudste en invloedrijkste grondslagen van de gestalttherapie. Het biedt ons de mogelijkheid om op een heel specifieke manier naar de therapeutische situatie en relatie te kijken. We exploreren samen de mogelijkheden om alles wat zich aandient en voordoet in de therapeutische situatie te belichten vanuit dit perspectief: alles […]

Burn-out in perspectief

Dit is een aanbod voor leidinggevenden, HR-verantwoordelijken, therapeuten en coaches. Je kan vanuit een individuele bril kijken naar welke dynamieken er bij iemand spelen die mee zorgen voor uitputting, zoals bijvoorbeeld perfectionisme. Daarnaast kan je  inzoomen op het relationele, bijvoorbeeld belemmerende of toxische werkrelaties. Vanuit het bredere (veld)perspectief kunnen we naar burn-out kijken als een […]

Jouw team in beeld. Werken met (tafel)opstellingen in teams.

Het werken met (tafel)opstellingen geeft je ‘een taal erbij’ in het werken met teams. Dit webinar introduceert je in het werken met tafelopstellingen bij teambegeleidingen. Je leert de juiste instructies geven, de opstelling waarnemen, de onderstroom onderzoeken, groeimogelijkheden creëren. Maar ook hoe je door middel van tafelopstellingen zelf een zicht kan krijgen op wat er […]